HAKiHAK

Nogle vil måske hævde at HAKiHAK bare er et ordinært træhus fra starten af 1970erne, men vi er nogle der ved bedre 🙂

HAKiHAK er et helt specielt hus med en helt speciel historie som fletter sig sammen med familiens historie.

Huset ligger i Eskov Strandpark i det nordlige Salling med udkig over Limfjorden.

1974